top of page

“Simplex” şirkəti tələb və təklif arasında ən yaxşı

bazar həllinin təminatıdır.

“Simplex” Azərbaycan bazarında fəaliyyət göstərən

beynəlxalq İSO 9001 standartına doğru davamlı

hərəkəti, ən yaxşı milli ənənələri və ən son sənaye

texnologiyalarını özündə birləşdirən tədarük və təc-

hizat şirkətidir.

Şirkətin məqsədi, bütün kommersiya fəaliyyəti

tədbirlərində təchizatçılar və müştərilərlə müna-

sibətə məsuliyyətli yanaşmaq və peşəkar davran-

maqdır. “Simplex” şirkəti vahid dəyərləndirmə sis-

temindən və geniş təcrübədən istifadə etməklə

hər bir müştərisinə yüksək səviyyədə xidmət

təmin edir və sayı artmaqda olan müştərilər üçün

bazarda seçilən təchizatçı olmağa çalışır.

Əsas Dəyərlər:

 • Nəticələrin əldə edilməsi

 • Maliyyə effektivliyi

 • Etibarlı və uyğun xidmət

 • Peşəkarlıq

 • İnnovativ sadəlik

 • Komanda ruhu

 • Davamlı təhlükəsizlik

 

Şirkətin əsas dəyərlərini rəhbər tutaraq işçi heyət gündəlik fəaliyyətində aşağıdakı davranış prinsiplərinə riayət edir:

 • Ədalət

 • Nizam-intizam

 • Səmimiyyət və doğruluq

 • Məlumatın məxfiliyi

 • Məsuliyyət və cavabdehlik                                                                                              

 • Bu siyasətin “Simplex” şirkəti tərəfindən sistematik olaraq həyata keçirilməsini təmin etmək və iş göstəricilərində davamlı inkişafı həyata keçirmək üçün bütün əməkdaşların dəstəyi və iştirakı tələb olunur. Bu səbəbdən bütün səviyyələrdə kommunikasiya, təlim və məsləhətləşmə əsas tələbdir.

Bu Siyasət zəruri hallarda marağlı olan bütün tərəflərə təqdim edilə bilər.

Simplex-IKT-Services.jpg

 2020 Simplex QSC

bottom of page